SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/008 | 3860 Encs, Rákóczi út 59.

Intézmény logo

Szerencs SZC Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

Az egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei:

 • Intézményünkben tanórán kívüli foglalkozások 14.05 - 19.00 között, vagyis a délutáni nyitva
  tartás végéig tarthatók. Amennyiben egy osztálynak, tanulócsoportnak nincs 7. órája, ebben az esetben a foglalkozás korábban megkezdhető. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet.
 • A foglalkozások célja lehet:
  - képesség-kibontakoztató foglalkozás: tehetséggondozás, felzárkóztatás,
  - mentori foglalkozás,
  - sportkör,
  - beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók differenciált fejlesztése,
  - SNI foglalkozások (a szakértői véleményben foglaltak alapján, gyógypedagógus
  irányításával).
 • A foglalkozások szervezeti formái:
  - egyéni foglalkozás
  - csoportos foglalkozás
 • A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.
 • Az egyéb foglalkozások minden tanévben október 1-jén indulnak, és a tanítási
  év végéig tartanak.
 • A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola vezetője bízza meg, akik munkájukat
  munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola oktatója.

Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencs SZC Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola

3860 Encs, Rákóczi út 59.

Telefon: +36-46-587-246

E-mail: aba@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/008


2024Szerencs SZC Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola